Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů webu www.dekorativ.cz

Jan Marek, IČO 76538591, se sídlem Marie Cibulkové 634/9, 140 00, Praha 4 – Nusle, který provozuje web www.dekorativ.cz („Dekorativ“), prohlašuje, že nakládá s osobními údaji v souladu s platnými a účinnými právními předpisy ČR v oblasti ochrany osobních údajů. Tyto Zásady ochrany osobních údajů („Zásady“) stanovují, jaké osobní údaje zájemců jsou sbírány při návštěvě a použití kontaktního formuláře webové stránky www.dekorativ.cz.

1. Osobní údaje a jejich zpracování

1.1 Rozsah, účel a právní důvod zpracování osobních údajů

Za účelem komunikace se zájemci, kteří kontaktovali Dekorativ prostřednictvím kontaktního formuláře, zpracovává Dekorativ v roli správce (na základě právního důvodu, kterým je nezbytnost pro plnění smlouvy) následující kategorie osobních údajů:
- jméno, e-mail, telefonní číslo a případně další údaje, které zákazník poskytuje při komunikaci s Dekorativ.

1.2 Třetí strany

Dekorativ předává osobní údaje následujícím zpracovatelům:

2. Zabezpečení osobních údajů, uchovávání a práva subjektů údajů

2.1 Zabezpečení osobních údajů

Dekorativ používá pouze zabezpečený přístup do PC a software a služby, které splňují standardní požadavky na bezpečnost dat a splňují normy stanovené Evropskou unií.

Všichni spolupracovníci Dekorativ jsou pravidelně školeni a postupují podle vnitřních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů. Vedle technických opatření dodržují mlčenlivost ohledně osobních údajů.

2.2 Doba uchovávání

Osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích ze smlouvy a dále po dobu, po kterou je Dekorativ povinen uchovávat osobní údaje podle právních předpisů. V ostatních případech je doba zpracování osobních údajů určena účelem zpracování.

2.3 Práva subjektů údajů

Mezi práva subjektů údajů, jejichž osobní údaje zpracovává Dekorativ, která jsou uvedena včetně dalších podrobností v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 („nařízení”), patří zejm. tato práva:

3. Další informace sbírané v souvislosti s návštěvou webu

3.1 Web tracking

Pro zkvalitnění služeb a zajištění funkčnosti webových stránek dochází ke shromažďování a evidenci údajů, pomocí kterých je možné vyhodnocovat činnost uživatelů na webových stránkách a zpracovávat statistické výstupy. Přitom jsou všechny osobní údaje zpracovávány v anonymizované podobě.

Za účelem zajištění maximálně uživatelsky přívětivých webových stránek a služeb využívá Dekorativ rovněž služeb společnosti Facebook, Inc., se sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA, společnosti Smartsupp.com, s.r.o., se sídlem Milady Horákové 13, 602 00 Brno a společnosti Seznam.cz a.s., se sídlem Radlická 3294/10, 15000 Praha 5 - Smíchov, které poskytují odpovídající technické prostředky (trackingové technologie). Tyto technologie pomáhají zjišťovat, jakým způsobem jsou využívány webové stránky a služby a jakým způsobem je možné zvýšit jednoduchost jejich používání. Dále umožňují pochopit chování zákazníka na webových stránkách za účelem snadnějšího a příjemnějšího nabízení služeb.
Popis jednotlivých nástrojů a zásady zpracování osobních údajů jsou uvedeny na těchto odkazech:

3.2 Conversion tracking

Conversion tracking na webových stránkách zajišťuje sledování aktivit, ke kterým došlo po rozkliknutí reklamy na webových stránkách třetího subjektu nebo na základě propojení přes odkaz https://www.dekorativ.cz umístěný na webových stránkách třetího subjektu. Na základě tohoto sledování (pomocí konverzních cookies) je reklama na službu přizpůsobována zákazníkům. Dalším účelem sledování je vyhodnocování, které je podkladem pro zúčtování. Součástí konverzních cookies nejsou osobní údaje.

3.3 Logovací soubory

Webový prohlížeč návštěvníka vysílá při každé návštěvě webových stránek informace o jeho uživatelských údajích. Datové přenosy, které se tímto způsobem ukládají do logovacích souborů, obsahují následující data: datum a čas návštěvy webových stránek, URL navštívené webové stránky, IP adresu, původní URL, z níž návštěvník na webové stránky přišel, množství přenesených dat a informaci o user agent (hlavička, kterou posílají prohlížeče jako svou identifikaci) zaslanou webovým prohlížečem návštěvníka (případně i typ a verzi prohlížeče a použitý operační systém). Vyhodnocení logovacích souborů slouží k odhalování chyb a jejich rychlému odstranění. Vyhodnocování také slouží k řízení kapacity serveru a přispívá ke zkvalitnění nabídky.

3.4 Cookies

Na webových stránkách jsou používány tyto cookies:

Návštěvník webových stránek má možnost ukládání souborů cookies zakázat, a to v nastavení webového prohlížeče. To může mít za následek nedostupnost některých funkcí webových stránek nebo snížení uživatelského dojmu.

Kontakt

V případě jakýchkoli dotazů, připomínek a žádostí týkajících se osobních údajů nebo těchto Zásad lze kontaktovat Dekorativ prostřednictvím

Pomůžeme vám najít tu správnou dekoraci.

Ať už máte zcela jasnou představu o dekoraci do bytu či jakéhokoliv jiného prostoru nebo spíš teprve hledáte inspiraci, neváhejte se ozvat. Rádi s vámi vaše nápady a plány probereme a dáme jim ten správný směr.

+420 777 299 117 Kontaktujte nás

Realizace